logo

ONWAAR


Wat werd er beweerd?
"Deze grafiek toont dat er een correlatie is tussen oversterfte bij kinderen en de coronavaccins."

Deze bewering werd beoordeeld als onwaar.

Conclusie

De grafiek die een oversterfte bij kinderen in Europa zou tonen na de verspreiding van de coronavaccins is misleidend. De data van monitoringssite EuroMOMO geven een vertekend beeld, omdat het model uitgaat van een sterk dalende sterftetrend. De sterfgevallen situeren zich overigens vooral bij nuljarigen, terwijl kinderen jonger dan vijf jaar niet eens werden gevaccineerd tegen corona. Het gaat in absolute termen ook om erg lage aantallen. Kleine schommelingen lijken daardoor groter dan ze zijn. In België, een land met een hoge vaccinatiegraad, is er geen oversterfte bij kinderen vastgesteld in de voorbije drie jaren. Dat de grafiek een link toont tussen coronavaccins en sterftecijfers bij kinderen, is onwaar.

15/03/2023

Home
Factchecks
Over ons