logo

ONWAAR


Wat werd er beweerd?
"Insecten eten verhoogt de kans op kanker."

Deze bewering werd beoordeeld als onwaar.

Conclusie

Berichten op sociale media suggereren dat insecten die als voeding voor de mens worden aangeboden, een verhoogd risico op kankerontwikkeling veroorzaken. Daarvoor bestaat geen bewijs. Wel integendeel: insecten blijken vooral positieve gezondheidseffecten te hebben en er zijn studies die erop wijzen dat ze mogelijk zelfs kunnen beschermen tegen kanker. We beoordelen de claim daarom als onwaar.

27/01/2023

Home
Factchecks
Over ons