logo

ONWAAR


Wat werd er beweerd?
"Statistische analyses tonen aan dat de coronavaccins voor oversterfte zorgen."

Deze bewering werd beoordeeld als onwaar.

Conclusie

Een artikel op een Nederlandse website vergelijkt vaccinatiecijfers en sterftecijfers van verschillende Europese- en niet-Europese landen. Dit zou aantonen dat de Covid19-vaccins tot oversterfte leiden. Vergelijkingen tussen verschillende landen zijn niet erg betrouwbaar door verstorende factoren, waar de analyse geen rekening mee houdt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de vaccins beschermen tegen overlijden aan Covid19 en de kans om aan andere oorzaken te overlijden niet verhogen.

31/01/2023

Home
Factchecks
Over ons