logo

ONWAAR


Wat werd er beweerd?
"Een studie uit Florida toont aan dat er een toename is van 84% aan hartgerelateerde sterfte bij jonge mannen door de covidvaccins."

Deze bewering werd beoordeeld als onwaar.

Conclusie

De bewering dat er een toename is van 84% van het aantal hartgerelaaterde overlijdens bij jonge mannen, kort na toediening van het coronavaccin, is onjuist. De anonieme studie van het Florida Department of Health is op verschillende vlakken gebrekkig en werd dan ook niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Zo werd o.a. een belangrijke basisaanname van de studiemethode geschonden wat zorgt voor vertekende sterftepercentages. Uit wetenschappelijke publicaties blijkt dat de voordelen van de coronavaccins opwegen tegen de risico’s.

23/11/2022

Home
Factchecks
Over ons