logo

WAAR


Wat werd er beweerd?
"Het aandeel dat de landbouw heeft in het hele stikstofdossier is 79% volgens Bart De Wever, 56% volgens de Vlaamse Milieumaatschappij."

Deze bewering werd beoordeeld als waar.

Conclusie

Er circuleren verschillende cijfers over het aandeel dat de landbouw in de stikstofcrisis heeft. De een zegt dat veeteelt voor 56 procent verantwoordelijk is voor stikstof, de ander haalt 79 procent aan. Beide cijfers zijn correct, afhankelijk van de interpretatie. Wat betreft stikstofuitstoot beslaat de landbouw ongeveer 56% van de verdeling. Als het gaat over stikstofneerslag of wat daadwerkelijk op de bodem en in het water terecht komt, heeft de landbouw een kleiner aandeel (42%), tenminste wanneer we ook de import van buitenlands stikstof meerekenen. Wanneer we die buitenlandse stikstofneerslag buiten beschouwing, neemt de landbouw een veel groter aandeel (80%) in. Zowel uitstoot als neerslag zijn problematisch. Het beleid is er vooral op gericht de uitstoot te verminderen omdat de neerslag dan volgt.

11/03/2023

Home
Factchecks
Over ons